Sales Target

Sales Target

Sales Target คือ เป้าขายที่ทางองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจได้มีการ กำหนดยอดขายไว้ โดยอาจจะมีการมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย ดำเนินการต่อในการวางแผนเป้าขายเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้กับทีมขายและเซลส์แต่ละคน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และมีบทบาทสำคัญหรือช่วยกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มสูง

Sales Target

การตั้งเป้า

รองรับการตั้งเป้าขายได้ละเอียดถึง 4 ระดับ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี

การตั้งเป้าขาย ตามระดับ

ตั้งเป้าขายแยกตามเขตการขาย
ตามทีมและตามพนักงาน

วัดประสิทธิภาพตามเขตการขาย ทีมขาย ตลอดจนถึงพนักงานเป็นรายบุคคล

ตั้งเป้าขายแยกตามเขตการขาย
						ตามทีมและตามพนักงาน

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายงานและกราฟ

สรุปข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าการขายในรูปแบบรายงานและกราฟช่วยให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องง่าย

รายงานยอดขายเปรียบเทียบเป้าการขาย ตามเป้าขาย
Compare Net Sale เปรียบเทียบยอดขายตามพนักงาน - รายเดือน
 137
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์