Sale Order

Sale Order

เตรียมการผลิตและการจัดส่ง พร้อมจองสินค้าในสต๊อกอัตโนมัติ เมื่อบันทึกใบสั่งขาย ดึงใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายอย่างรวดเร็ว อ้างอิงคำสั่งซื้อ แล้วส่งต่อไปยังการออกใบกำกับภาษีได้เลย

Sale Order

เตรียมการผลิตและสั่งซื้อได้ถูกต้อง

ยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเตรียมการผลิต หรือจัดส่งได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของกระบวนการขายได้มากขึ้น

เตรียมการผลิตและสั่งซื้อได้ถูกต้อง

อ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้

ระบบจะดึงข้อมูลในเอกสารใบเสนอราคามาแสดงให้อัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

อ้างอิงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้

กรองใบสั่งขายที่ยังไม่ได้เปิดใบกำกับภาษี

สามารถกรองข้อมูลเอกสารใบสั่งขายที่ยังมิได้เปิดใบกำกับภาษี ตามสถานะเอกสาร ที่ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามทุกเอกสาร

กรองใบสั่งขายที่ยังไม่ได้เปิดใบกำกับภาษี
 361
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์