Invoice

Invoice

อ้างอิงใบเสนอราคา หรือใบสั่งขายเพื่อเปิดใบกำกับภาษีได้ ช่วยลดความผิดพลาด และสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

คำนวณวันที่รับชำระจากจำนวนวันเครดิตอัตโนมัติ

ระบบจะคำนวณวันที่รับชำระจากจำนวนวันเครดิตของลูกหนี้แต่ละรายที่ได้มีการกำหนดไว้ซึ่งทำให้สามารถจัดการเรื่องวันเครดิตที่ให้กับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันได้ง่ายขึ้น

คำนวณวันที่รับชำระจากจำนวนวันเครดิตอัตโนมัติ

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้า

สามารถกำหนดให้อนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้ขายสินค้าเกินวงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละราย และสามารถดูรายงานเพื่อตรวจสอบวงเงินเครดิตได้

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้า

ปิดการขายให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกใบกำกับภาษี

สามารถกำหนดให้อัปเดตสถานะโอกาสทางการ (Opportunity) ให้เป็นปิดการขายสำเร็จ (Close Won) อัตโนมัติ เมื่อบันทึกเอกสารใบกำกับภาษี

ปิดการขายให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกใบกำกับภาษี
 304
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์