Reports & Dashboards

Reports & Dashboards

Reports & Dashboards

สรุปข้อมูลในรูปแบบรายงานและกราฟช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่าย สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน ง่ายต่อการดูและการนำไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง

Send Email

สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมลให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที

Export to

สามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น PDF , XLS ,XLSX , DOCX , HTML ,CSV เป็นต้น

Report Designer

สามารถปรับแก้ไขรูปแบบรายงานเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

FILTER Report

สามารถกำหนดเงื่อนไขการกรองข้อมูลรายงานได้ เช่น รายงานใบเสนอราคาสามารถกำหนดเงื่อนไขการกรองเลขที่เอกสารเสนอราคาดังนี้

  • ค่าระหว่าง กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่อยู่ระหว่าง QU001 ถึง QU999
  • เท่ากับ กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่เท่ากับ QU001
  • ไม่เท่ากับ กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่ไม่เท่ากับ QU001
  • มากกว่า กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่มากกว่า QU001
  • มากกว่าและเท่ากับ กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่มากกว่าและเท่ากับ QU001
  • น้อยกว่า กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่น้อยกว่า QU001
  • น้อยกว่าและเท่ากับ กำหนดให้ดึงข้อมูลเสนอราคาโดยกรองจากเลขที่เสนอราคาที่น้อยกว่าและเท่ากับ QU001
 1023
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์