คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

5 รายการ
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ CRM Ultra
200 ผู้เข้าชม
การสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้มีการบันทึก จากโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์  CRM Ultra
147 ผู้เข้าชม
กระบวนการติดตั้งโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ CRM Ultra เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า, เอกสารงานขาย, กิจกรรม และข้อมูลสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
147 ผู้เข้าชม
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database กับตัวโปรแกรมบนเครื่อง Server รวมถึงขั้นตอนการ Activate License
131 ผู้เข้าชม
การ Update Version ใหม่ของโปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์  CRM Ultra ในแต่ละ Version เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
151 ผู้เข้าชม
1355 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์