คู่มือการตั้งค่าระบบ

คู่มือการตั้งค่าระบบ

7 รายการ
การกำหนดข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท, แผนกงาน, ตำแหน่งงาน, พนักงาน และปฏิทินบริษัท
115 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลทั่วไป ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย สกุลเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, กลุ่มอุปกรณ์, อุปกรณ์, ภาษี, ข้อมูลงวดบัญชี, สมุดเงินฝาก และ General Option
92 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลระบบ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย Email Setting, Email Template, Running Number, Form Setting, Define Field และ Enum
87 ผู้เข้าชม
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลสินค้าทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสินค้า, บริการ, หน่วยนับ, หมวดสินค้า, คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, กำหนดคลังอัตโนมัติ, Lot & Serial และ Product Option
77 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลการขาย ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย แหล่งที่มาลูกค้า, ทีมขาย, เขตการขาย,ประเภทอุตสาหกรรม, ประเภทธุรกิจ, เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการขนส่ง, เงื่อนไขการขนส่ง, สถานะโอกาสทางการขาย, Big Deal, คู่แข่ง, เป้าการขาย, คิว และ Sales Option
94 ผู้เข้าชม
การกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลอนุมัติเอกสารทั้งหมด เพื่อเตรียมข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมประกอบด้วย ข้อมูลผู้อนุมัติ, การอนุมัติ และผู้อนุมัติแทน 
76 ผู้เข้าชม
การกำหนดข้อมูลความปลอดภัย ที่จำเป็นต่อการใช้งานในโปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูล User, User Logon, สิทธิ์การเข้าระบบ, Audit Trail และ Audit Option
84 ผู้เข้าชม
356 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์