ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Brochure Brochure

Brochure CRM Ultra
ระบบบริหารงานขายออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการขาย บริหารงานขายและดูประสิทธิภาพการขายได้ Real-Time ช่วยในการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)  ติดตามความคืบหน้าของการขาย
และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
1.98 MB Download

การติดตั้ง การติดตั้ง

ความต้องการของระบบ 297 KB Download
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม CRM Ultra 668 KB Download
คู่มือการติดตั้ง SQL Server 2017 1.54 MB Download

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานโปรแกรม CRM Ultra

คู่มือการตั้งค่าระบบ 11.65 MB Download
คู่มือระบบ Customer Management 2.73 MB Download
คู่มือระบบ Activity Management 3.84 MB Download
คู่มือระบบ Sales Force Automation 11.83 MB Download
คู่มือระบบ Approve Center 840 KB Download
คู่มือระบบ Reports & Dashboards 9.46 MB Download

โปรแกรมเสริม โปรแกรมเสริม

Microsoft SQL2017 5.47 MB Download
Microsoft .NET Framework 7.0.10 104 MB Download
IIS URL Rewrite Module 5.20 MB Download

 881
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์