Blog

78 รายการ
CSR เป็นการดำเนินกิจกรรมและนโยบายขององค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย องค์กรบางแห่งอาจนำ CSR มาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้บริโภคในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม CSR ควรมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพียงอย่างเดียว
38 ผู้เข้าชม
โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook, X (Twitter), Instagram, หรือ LINE Official Acccount  ดังนั้นการทำการตลาดจึงพบได้บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ เนื่องจากได้ผลค่อนข้างดีและกว้างขวาง แพร่หลาย อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ปรับร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดีย นั่นคือ CRM...
48 ผู้เข้าชม
การนำกลยุทธ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ระบบ CRM ในองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ
73 ผู้เข้าชม
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย CRM เต็มตัว การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับองค์กรในปัจจุบัน โดย CRM จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
62 ผู้เข้าชม
ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้า กิจกรรมการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
66 ผู้เข้าชม
กลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานอีกอย่างหนึ่งของการทำงานไม่ว่าองค์กรเล็กหรือใหญ่ คือ การตลาด การทำการตลาดนั้นมีหลากหลายแบบ เมื่อทำการตลาดแล้วก็ต้องวัดผลทางการตลาด การวัดผลทางการตลาดก็มีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ การดูประสิทธิภาพในการขาย ว่าขายได้ดีมากขึ้นหรือไม่ เมื่อขายได้ดี นั่นอาจเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการตลาดที่คุณเพิ่งปล่อยหรือปล่อยไปแล้วสักระยะ เริ่มส่งผลในทางที่ดีนั่นเอง
66 ผู้เข้าชม
เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างยอดขาย เนื่องจากหากเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากเราอีก นอกจากนี้การเข้าใจลูกค้ายังช่วยให้สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
50 ผู้เข้าชม
ซอฟต์แวร์ CRM คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทหรือองค์กรในการจัดการข้อมูล กิจกรรม และความสัมพันธ์ต่างๆ กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพซอฟต์แวร์ CRM ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการซื้อสินค้า/ใช้บริการ ประวัติการติดต่อ ฯลฯ รวมถึงบันทึกกิจกรรมการติดต่อกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
67 ผู้เข้าชม
Customer Management เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆของทั้งผู้สนใจ และลูกค้าของคุณได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด ผลลัพธ์ก็คือ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า สามารถวิเคราะห์และจำแนกกลุ่มลูกค้า สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ สามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้
54 ผู้เข้าชม
1103 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์