Approve Center

Approve Center

รวมเอกสารรออนุมัติ ติดตามง่ายๆในหน้าจอเดียว สามารถตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารสัญญาที่รออนุมัติ แล้วพิจารณา อนุมัติออนไลน์ได้เลย พร้อมระบุเหตุผลในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ ระบบจะแจ้งผลผ่านอีเมลให้ผู้ขออนุมัติทราบผลทันที

Approve Center

อนุมัติแบบลำดับขั้น

สามารถกำหนดสิทธิ์การอนุมัติได้มากกว่า 1 ระดับ หลังจากที่ผู้อนุมัติคนที่หนึ่งอนุมัติแล้วโปรแกรมจะทำการส่งอีเมลให้กับผู้อนุมัติคนถัดไปตามลำดับ เช่น กำหนดให้จำนวนอนุมัติ 2 Level เมื่อ Level 1 อนุมัติแล้วระบบจะส่งอีเมลให้ Level 2 อนุมัติ เมื่ออนุมัติครบทั้ง 2 Level เอกสารใบนั้น ๆ จึงมีสถานะ Approve

อนุมัติแบบลำดับขั้น

อนุมัติตามจำนวนเงิน

สามารถกำหนดช่วงจำนวนเงินสำหรับผู้อนุมัติแต่ละคนได้ เช่น ให้อนุมัติใบเสนอราคาตั้งแต่ช่วงราคา 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท

อนุมัติตามจำนวนเงิน

อนุมัติตามจำนวนคน

สามารถอนุมัติโดยพิจารณาจากจำนวนผู้อนุมัติ เช่น กำหนดให้มีผู้อนุมัติ 2 คนจากจำนวนผู้มีอำนาจในการอนุมัติทั้งหมดที่มีอยู่ 3 คน เมื่อมีการอนุมัติครบ 2 ใน 3 คนแล้ว (ใครจะอนุมัติก่อนหรือหลังก็ได้) จะทำให้เอกสารมีสถานะเป็น Approve ทันที

อนุมัติตามจำนวนคน
  • นอกจาก 3 รูปแบบข้างต้นแล้ว ยังสามารถเลือกรูปแบบการอนุมัติแบบอัตโนมัติได้
  • มีระบบส่งอีเมลแจ้งเตือน (Alert) ให้ทำการอนุมัติเอกสาร และเมื่อมีการอนุมัติเอกสารหรือไม่อนุมัติเกิดขึ้น ระบบก็จะส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติให้กับผู้ขออนุมัติทราบได้
  • สามารถกำหนดผู้อนุมัติแทนเป็นช่วงเวลาได้
 1134
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์