Receipt

Receipt

รับชำระหนี้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะบันทึกเช็ครับ เงินโอนเข้าบัตรเครดิต หรือเงินสด พร้อมตัดยอดหนี้ให้อัตโนมัติ

อ้างอิงใบกำกับภาษีได้มากกว่าหนึ่งใบ

สามารถอ้างอิงเอกสารใบกำกับภาษีมากกว่า 1 ใบ เพื่อรับชำระในครั้งเดียวกัน

อ้างอิงใบกำกับได้มากกว่าหนึ่งใบ

แบ่งชำระเป็นงวดๆ

สามารถรับชำระแบบเต็มจำนวนหรือแบบแบ่งชำระหลายครั้ง โดยสามารถระบุจำนวนที่รับชำระได้

แบ่งชำระเป็นงวดๆ

ตรวจสอบวงเงินเครดิต

สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตที่เหลือของลูกค้า และดูยอดหนี้คงค้างเพื่อติดตามหนี้ของลูกค้าแต่ละรายได้

ตรวจสอบวงเงินเครดิต
 289
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์