Item Journal

Item Journal

ปรับปรุงเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าในสต๊อก เพื่อให้พนักงานขายสามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าในการขายได้ถูกต้อง

เลือกประเภทการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า

ทำการเลือกประเภทการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าตามต้องการ เช่น รับสินค้า , เบิกสินค้า หรือ โอนย้ายระหว่างคลัง

พยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)

ปรับเพิ่มลดสินค้าตามจำนวนสินค้าในคลัง

ปรับจำนวนสินค้าในระบบ ให้ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในคลังของกิจการ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

 212
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์