Leads

Lead คืออะไร ?

Leads (ลีดส์) คือ กลุ่มคนที่สนใจสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Email เป็นต้น หรือ Lead อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราคิดว่า มีโอกาสจะขายสินค้าให้กับเขาได้ ในกรณีที่ Lead ติดต่อเข้ามาหาเรา ในเบื้องต้นเราต้องทำการบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นหรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ Lead เพื่อที่จะเปลี่ยนจาก Lead ให้กลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต

Lead คืออะไร

Lead Management

Lead มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานขาย การจะได้ Lead ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรามีการบริหารจัดการ Lead ที่ดีแล้ว บริษัทก็สามารถลดความสูญเสียโอกาสทางการขายได้อย่างมาก รวมทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

Lead Management

Lead Management Tools เครื่องมือในการจัดการข้อมูลลีดส์

  • Import Lead คุณสามารถ Import (นำเข้า) ข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลลีดส์อยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลทีละรายการ เพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานเป็นอย่างมาก
Import Lead
  • Export Lead ในกรณีที่คุณต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไปใช้ในงานอื่น คุณสามารถ Export (นำออก) ข้อมูลลีดส์ในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้
Export Lead
Qualify Lead

Qualify Lead

คุณควรทำการคัดกรอง Lead ว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมากน้อยเพียงใด แน่นอนว่าสินค้าของคุณต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีงบประมาณพอที่จะซื้อสินค้าของคุณ การคัดกรอง Lead จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อลูกค้าที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (ไม่ซื้อแน่ๆ) และเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการสูงก่อน หรือมีความต้องการซื้อในระยะเวลาอันสั้นก่อน

Assign Lead

Assign Lead

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้ได้โดยตรงตามความเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานคนนั้นๆ โดยระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย อาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือให้พนักงานเรียกดู Activity ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้การขายเป็นไปตาม Sales Process อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร (Lost Information)

Queue Management

Queue Management

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้าโดยคุณอาจจะจัดคิว (Queue) ตามสินค้าหรือตามกลุ่มของลูกค้าที่เหมาะสม

 531
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์