Activity Management

Activity Management

Activity Management

ปัญหาที่พบกันบ่อยๆ ที่ทําให้สูญเสียโอกาสในการขายไป เช่น พนักงานขายลืมไปตามนัดที่ได้ นัดหมายกับลูกค้าไว้ หรือไปผิดเวลา ไม่ส่งเอกสารตามที่ได้นัดหมายไว้ หรือไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนเข้าพบลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัท Activity Management คือเครื่องมือในการแก้ปัญหาข้างต้น

Activity Notification แจ้งเตือนล่วงหน้า

ไม่พลาดนัดสำคัญกับลูกค้า หากคุณมีนัดสำคัญละก็ ไม่มีทางที่คุณจะลืมแน่นอน ระบบจะแจ้งเตือนคุณผ่านระบบ และส่งอีเมลถึงคุณ ว่าคุณต้องทำอะไร ที่ไหน กับลูกค้าคนใด และยังมีระบบแจ้งเตือน กรณีบันทึกนัดซ้อนกัน หมดปัญหาความวุ่นวายการนัดหมายที่จะชนกัน

Activity Notification แจ้งเตือนล่วงหน้า

Activity Calendar ดูแผนงานรูปแบบปฏิทิน

หลังจากที่คุณวางแผนงานของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถเช็คแผนงานผ่านปฏิทินได้ เช็ค Activity รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ว่าคุณต้องทำอะไรบ้าง ช่วยให้ง่ายในการวางแผนงานถัดไป  อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลกับ Google Calendar ได้ด้วย

Activity Calendar ดูแผนงานรูปแบบปฏิทิน

Activity Check-in

ไม่พลาดทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ด้วยระบบ check-in สถานที่ ผ่าน google maps ที่จะทำให้คุณมั่นใจในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ รู้ว่าพนักงานขายจะไปที่ไหนบ้าง เพิ่มประสิทธิภาพทีมขายของคุณ

Activity Check-in

สามารถบันทึก Activity ต่างๆได้ดังนี้

  • Activity Task ใช้ในการนัดหมายว่าต้องไปพบลูกค้าตอนไหน ไปพบกับใคร สถานที่ใด ข้อมูล ในการติดต่อมีอะไรบ้าง ต้องนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรไปด้วย ทีมงานที่จะไปด้วยมีใครบ้าง รวมถึงบันทึกงานอื่นๆที่ต้องทำทั้งในบริษัทและนอกบริษัท
Activity Task
  • Activity Phone ใช้สําหรับเก็บข้อมูลการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ทั้งโทรออกและรับโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ดูประวัติย้อนหลังของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงกรณีที่พนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนั้นไม่อยู่ ทีมงานท่านอื่นสามารถประสานงานต่อได้เลย
Activity Phone
  • Activity Email สามารถส่งอีเมลจากระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดูประวัติการส่งของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงสามารถสร้าง Template ในการส่งอีเมลได้
Activity Email
 5167
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์