Customer Management

Customer Management

2 รายการ
การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE, Email เป็นต้น
99 ผู้เข้าชม
ข้อมูลลูกค้าสามารถบันทึกตรงเข้าระบบ หรือ การคัดกรอง ( Qualify ) จาก Leads ได้ ซึ่งลูกค้าเป็นได้ทั้งนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดา
98 ผู้เข้าชม
300 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์