Sales Force Automation

Sales Force Automation

8 รายการ
การบันทึกความคืบหน้าในการขาย อัพเดทสถานะตลอดเวลา วิเคราะห์ระดับความสนใจของลูกค้า เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่สำคัญ
87 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้า สามารถส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้กับลูกค้าได้ทันที
112 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้า สามารถดึงข้อมูลใบเสนอราคามาทำใบสั่งขายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิดใบกำกับภาษีต่อไป
86 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับเงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าเพื่อนำไปอ้างอิงในเอกสารใบกำกับภาษีและรับชำระเงิน สามารถหักเงินมัดจำได้ทั้งแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้
81 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้าในทันทีที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากกิจการ จะทำรายการรับชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาเครดิตที่ให้ไว้กับลูกค้า
81 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือลดหนี้ เพื่อนำไปใช้ในการหักยอดเงินเมื่อรับชำระเงิน
78 ผู้เข้าชม
การบันทึกรายการรับชำระเงินจากการขายสินค้า โดยสามารถชำระเงินได้หลากหลายวิธี และสามารถอ้างอิงรายการขายมารับชำระทั้งหมด หรือบางส่วนได้
75 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงจำนวนสินค้าในระบบและสต๊อกจริงให้ตรงกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเช็คสต๊อก ได้ข้อมูลที่ตรงที่สุด
78 ผู้เข้าชม
296 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์